Υποστήριξη ασθενών με θυρεοειδικές παθήσεις και των οικογενειών τους
Home      Όροι χρήσης
Print this pageAdd to Favorite

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ιστότοπου αυτού αποτελεί συμφωνία συμμόρφωσης με όλους τους όρους και κανονισμούς. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά πριν συνεχίσετε τη χρήση του ιστότοπου.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του Ιστότοπου είναι η ενημέρωση του κοινού, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, με αξιόπιστες, ποιοτικές και σύγχρονες πληροφορίες σε ποικίλα θέματα που αφορούν τις παθήσεις του θυρεοειδούς. Αυτό θα πραγματοποιείται με τη δημοσίευση πληροφοριών που αναφέρονται στην ιατρική φροντίδα και διάγνωση, σε διάφορα ιατρικά προϊόντα, σε ηθικά και πρακτικά ζητήματα, καθώς και στην πρόσβαση σε ιατρικά νέα, βάσεις ιατρικών δεδομένων, ιδρύματα και οργανισμούς, ιατρικές εκδόσεις, online περιοδικά και ιστότοπους με συναφείς πληροφορίες.

Η THYROID.CO.GR προσπαθεί να ελέγχει και να διατηρεί την ποιότητα των παρεχομένων πληροφοριών ώστε να είναι ενημερωμένες, ακριβείς και αποδεκτές γενικά μέσα στα διεθνή ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ιατρικές γνώσεις μεταβάλλονται  συνεχώς, η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό, δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε παρεχόμενης πληροφορίας και ο τελικός χρήστης έχει την ευθύνη να επιβεβαιώσει κάθε τέτοια πληροφορία πριν αποφασίσει να βασιστεί σʼ αυτή.


Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Επιτρέπεται να διαβάζετε και να εκτυπώνετε το περιεχόμενο και να χρησιμοποιείτε τα έγγραφα υπό τον όρο ότι προορίζονται για πληροφόρηση και μη εμπορική προσωπική χρήση μόνο. Δελτία τύπου και άλλα έγγραφα που είναι για το κοινό, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τέτοια επικοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η προέλευση της πληροφορίας.


Πληροφορίες για Ασθενείς και Περιορισμός Νομικής Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της THYROID.CO.GR έχουν γενικό ενημερωτικό σκοπό και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση, διάγνωση και θεραπεία ούτε τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ιατρού και ασθενή και που αποτελεί την πεμπτουσία της ιατρικής πρακτικής. Επίσης, δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Οι ασθενείς που διαβάζουν άρθρα στον Ιστότοπο πρέπει να αξιολογήσουν όλες τις πληροφορίες προσεκτικά με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού τους.

Ο αναγνώστης, και ιδιαίτερα ο επαγγελματίας υγείας, οφείλει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο αναζητώντας και άλλες πηγές πριν τις χρησιμοποιήσει. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.

Κάθε τελικός χρήστης συμφωνεί ότι η THYROID.CO.GR και οι εκδότες του Ιστότοπου δεν υπέχουν καμία νομική ευθύνη για τυχόν ορθογραφικές ή νοηματικές ανακρίβειες, άλλα σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά (i) με οποιοδήποτε υλικό, (ii) με τη διαβίβαση ή τη χορήγηση οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να συνιστάται στον Ιστότοπο, (iii) με οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη ή άλλη επιπλοκή σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία που μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μεθόδου, προϊόντος, οδηγίας ή ιδέας που περιέχεται στον Ιστότοπο, ούτε με (iv) με οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να συμβεί από προσβολή του συστήματος του υπολογιστή του χρήστη με ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα και επιζήμιους κώδικες, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο είτε για κάποιον άλλο ιστότοπο ή server μέσω των οποίων ο χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενό του.

Η THYROID.CO.GR μπορεί να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, Κανονισμούς, Πολιτική οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δημοσιεύοντας τις αναθεωρήσεις τους στον Ιστότοπο. Κάθε χρήστης αποδέχεται όλους αυτούς τους όρους και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, που ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Αν δεν τους αποδέχεστε, μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου.


Δήλωση Ιδιωτικού Απαραβίαστου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται ως υπηρεσία προς το κοινό για ασθενείς και επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Η THYROID.CO.GR γνωρίζει καλά την ανησυχία σας για το ιδιωτικό απαραβίαστο και δεν θα επιδιώξει να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς καθώς πλοηγείστε στον Ιστότοπο, μολονότι μπορεί να έχετε οι ίδιοι δώσει πληροφορίες με τη θέλησή σας. Εάν επιλέξτε να δώσετε προσωπικές πληροφορίες, σε καμία απολύτως περίπτωση η THYROID.CO.GR δεν θα πουλήσει ή θα επιτρέψει τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών πέραν του παρόντος Ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν μας εξουσιοδοτήσετε να πράξουμε έτσι. 


Σύνδεσμοι με άλλους Ιστότοπους

Οι σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους διατίθενται για να σας προμηθεύσουν με επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες, όμως η THYROID.CO.GR δεν σχετίζεται καθʼ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς ούτε αποδέχεται ή συστήνει το περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων. Το γεγονός ότι ο Ιστότοπος παρέχει σύνδεσμο για πρόσβαση σε άλλο ιστότοπο δεν αποτελεί έγκριση, εξουσιοδότηση, επιχορήγηση, κηδεμονία ή ιδεολογική συγγένεια με τέτοιο ιστότοπο, τους ιδιοκτήτες ή τους συντάκτες του.

Ο Ιστότοπος μπορεί μεν να διαθέτει σύνδεσμο με άλλους ιστότοπους επιτρέποντας στον χρήστη να αφήνει τον Ιστότοπο για να προσεγγίσει υλικό τρίτου μέρους, όμως δεν μπορεί να μεταβάλλει, ενημερώσει ή ελέγξει το περιεχόμενο άλλου ιστότοπου. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική ή τις ενέργειές των τρίτων μερών που έχουν τον έλεγχο αυτών των ιστότοπων. Κάθε ιστότοπος που επισκέπτεστε μπορεί να έχει διαφορετικούς κανονισμούς, πολιτική ή τρόπο χρήσης και διαχείρισης των συναλλαγών, και θα πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτούς πριν αποστείλετε προσωπικά δεδομένα σας. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στο να βασιστείτε σε πληροφορίες που βρίσκετε στο διαδίκτυο, γιʼ αυτό ο Ιστότοπος σας παροτρύνει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτούς τους κινδύνους πριν ανακτήσετε και χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκετε σε ένα ιστότοπο με τον οποίο έχετε συνδεθεί.


Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

ΗTHYROID.CO.GR δεν συναλλάσσεται με εξωτερικούς οργανισμούς και δεν θα πουλήσει ούτε θα επιτρέψει τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών πέραν του παρόντος Ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν μας εξουσιοδοτήσετε να πράξουμε έτσι.

Υπάρχουν φορές που η THYROID.CO.GR θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε δημοσκοπήσεις ή στη συλλογή δεδομένων για έρευνα ή άλλους σκοπούς. Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν στον οργανισμό που συλλέγει τις πληροφορίες. Τα ομαδικά μεν δεδομένα θα αναλυθούν, αλλά τα προσωπικά δεν θα κοινοποιηθούν. 


Χρήση αρχείων "Cookie"

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή του χρήστη με τη μορφή cookie ή παρόμοιου αρχείου με σκοπό την προσαρμογή του υλικού που εκδίδει η THYROID.CO.GR στο διαδίκτυο, ώστε να αντανακλά τις προτιμήσεις των χρηστών.
Τι είναι cookie; Είναι τύπος αρχείου που αποστέλλεται από τους web servers στους υπολογιστές των χρηστών και αποθηκεύεται με σκοπό την "αναγνώρισή" τους την επόμενη φορά που θα επισκεφθούν το συγκεκριμένο ιστότοπο και "κατεβάσουν" τη συγκεκριμένη σελίδα.


Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail)

Η THYROID.CO.GR μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) στους χρήστες του Ιστότοπου υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν δώσει προηγουμένως την συναίνεσή τους προς τούτο. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.vamvakas @ thyroid.co.gr.


Διαφήμιση Υλικού

Δεν εμφανίζεται διαφημιστικό υλικό πουθενά στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του Ιστότοπου σύμφωνα με την απόφαση των εκδοτών του.

  
Ανταπόκριση στα Σχόλια και τις Παρατηρήσεις των Επισκεπτών

Η THYROID.CO.GR επιθυμεί πολύ τον εποικοδομητικό σχολιασμό. Ωστόσο, δεν έχει την υποχρέωση να ανασκοπεί και να απαντά σε κάθε μήνυμα με σχόλια ή παρατηρήσεις που στέλνουν οι χρήστες του Ιστότοπου προς τους εκδότες, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που να σχετίζεται με τέτοια μηνύματα.


Ανταπόκριση στα Ερωτήματα των Ασθενών

Η αποστολή του Ιστότοπου περιορίζεται σε γενικό ενημερωτικό σκοπό κατεξοχήν στον τομέα των αγγειακών παθήσεων. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση ανταποκρινόμενος σε αιτήματα ασθενών για προσωπική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Αν έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα είναι απαραίτητο να σας δει και να σας εξετάσει κατάλληλος ιατρός.


Περιεχόμενο που δεν Επιτρέπεται

Το παρακάτω περιεχόμενο είναι ανάρμοστο και θα απομακρυνθεί από τον Ιστότοπο μόλις γίνει αντιληπτό από τους εκδότες: (i) οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, απεχθές υλικό ή υλικό με φυλετικές, εθνολογικές ή άλλες προκαταλήψεις οποιουδήποτε είδους – εδώ περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό μπορεί να ενθαρρύνει συμπεριφορές, οι οποίες συνιστούν αδίκημα, εγείρουν αστική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο, (ii) ανήθικες προτάσεις, (iii) μηνύματα των χρηστών οι οποίοι πλαστοπροσωπούν ή υποδύονται άλλους, (iv) προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν αριθμούς ταυτοποίησης προσώπων ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, (v) μηνύματα από άτομα που εμφανίζονται ότι αντιπροσωπεύουν την THYROID.CO.GR, (vi) μηνύματα που προσφέρουν "κατέβασμα" από ιστότοπους χωρίς εξουσιοδότηση υλικού το οποίο έχει κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα ή είναι αυστηρά προσωπικό, (vii) "αλυσιδωτές" επιστολές οποιουδήποτε είδους.


Παραβίαση αυτών των Κανονισμών

Η THYROID.CO.GR διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανόρθωση, όπως προβλέπεται από το νόμο και το δίκαιο, για παραβιάσεις αυτών των κανονισμών περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της απαγόρευσης της πρόσβασης στον Ιστότοπο από ορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.


Αντικρουόμενα Συμφέροντα

Οι συντάκτες ή άλλοι συντελεστές του Ιστότοπου απαιτείται να αποκαλύπτουν τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα που μπορεί να έχουν, ώστε οι χρήστες να είναι βέβαιοι ότι αυτοί δεν υποστηρίζουν εμπορικά προϊόντα ούτε επιχειρούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο του Ιστότοπου προς οποιοδήποτε πραγματικό ή υποθετικό προσωπικό τους όφελος.